Smaller Default Larger

Rømningsplaner og Orienteringsplaner

 

 I større komplekse bygg vil det være behov for å orientere seg i rømningsveien i en evakueringssituasjon.
Gode synlige rømningsplaner plassert i ulike etasjer bidrar til å lede personell ut av bygningen på en effektiv måte, samt at de vil være til stor hjelp for innsatspersonell som brannmannskaper o.l. i en krisesituasjon.
 
Våre rømningsplaner, som også inngår som en del av branndokumentasjonen for bygget, utarbeides i størrelser fra A3 til A0 format ( 118,8 cm x 84 cm ) og kan også leveres i etterlysende kvalitet. Husk å påse at din rømningsplan er utskrevet i minimum 1:100 ifølge regelverket. Alle rømningsplaner leveres i farger, ferdig innrammet dersom kunden ønsker dette.
 
 

 OMRÅDEPLAN
Tegning over området som viser bygnignen eller anleggets plassering i forhold til omgivelsene. Denne tegningen vil være til hjelp for brannvesenets planlegging av brannslokkingen. Lagring av farlig gods eller lignende merkes med symboler eller tekst på områdeplanen eller det lages en egen farlig gods tegning hvis lagringen er omfattende. Anvisning av en eller flere møteplass på området for gjester og ansatte, anvises på områdeplanen. Områdets plassering på kartet kan også integreres i områdeplanen, dette vil gi brannvesenet og politiet nyttig informasjon i forhold til hvilke områder som evt. bør sperres av eller evakueres i tilfelle brann eller ulykke.


Sikkerhet Service AS

Besøksadresse-

9476 BORKENES

Bergsvegen 75

Tlf. 0047 9902 9505

firmapost@sikkerhetservice.no