Smaller Default Larger

 

Opplæring, brannøvelser instrukser og Organisajon

 

 

Brannvernforskriften stiller klare krav til brannøvelser i bedriften. Disse øvelsene skal være basert på bedriftes risikomoment. Det stilles også krav til en viss form og kvalitet, og HMS skal alltid være vektlagt i gjennomføringen.Sikkerhet Service AS gjennomfører kurs og opplæring på mange områder innenfor brannsikkerhet. Vi gjennomfører kurs for deg og dine ansatte der du er eller i våre egne lokaler.Sikkerhet Service AS gjennomfører disse kursene

  • Dokumentasjons - og organiseringskurs for brannvernarbeidet
  • Brannvernledere
  • Industrivernledere
  • Varme arbeider
  • Brannsikkerhet på bensinstasjoner og andre spesialobjekt
  • Førstehjelpskurs
  • Kurs i bruk av hjertestartere
  • Hvordan forebygge brann og andre ulykker i bolighus/gårdsbruk
  • Slokketeknikker med ulike typer slokkeutstyr
  • Slokketeknikker for ulike typer branner


All kursing og opplæring dokumenteres i henhold til regelverk.

 

Pris: Prisen varierer etter type/lengde/ressursbruk, og avtales på forhånd.

Målgruppe

Alle bedrifter med behov for øvelse i sanitet, brann, evakuering, stabsarbeid, røykdykking etc.

Målsetting

Øvelsene skal øve personellet ihht. den risiko som finnes eller de kan bli utsatt for. Etter endt øvelse skal deltakeren ha fått trening i det på forhånd avtalte tema, og han skal ha fått økt sin kunnskap og sine ferdigheter i emnet.

Innhold 

Øvelseinnholdet utarbeides av kurssenteret og forhåndsgodkjennes av bestiller for å sikre relevant trening.

Dokumentasjon

Etter endt kurs får bedriften en skriftlig dokumentasjon og evaluering av øvelsen. Denne skal inngå i bedriftens internkontrollsystem og branndokumentasjon. Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Per Helge Andreassen på

tlf: +47 99 02 95 05 eller ved å sende en mail til  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..no

Sikkerhet Service AS

Besøksadresse-

9476 BORKENES

Bergsvegen 75

Tlf. 0047 9902 9505

firmapost@sikkerhetservice.no