• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • captcha_3_0eea9777b3e22fbdac855f0bfc0577e2.png
  • captcha_3_4fbde12fbae5046fe48d768531324a10.png
  • captcha_3_89b624204487e0077e3f1a73bd6b1633.png
  • captcha_3_eae404163dc44ff9047b91fe53016de8.png
Smaller Default Larger

 

 

Rømningsvei Merking

 

 

I bygg hvor det jobber folk er det lovpålagt med merking av rømningsveier, for å bedre sikkerheten ved rømning i kritiske situasjoner. Dette fremkommer bl.a. av Plan og bygningsloven og Arbeidsmiljøloven. Hvor omfattende merkingen skal være vil variere fra bygg til bygg. Dette beskrives nærmere i forskrift til plan og bygningsloven, Tek-10, Veiledningen til denne, VTEK som igjen viser til NS 3926 for detaljene. Her fremkommer bl.a. at en rekke bygg skal ha lavtsittende ledesystem, og merking i trapper. Dette gjelder både for elektriskbaserte og etterlysende ledesystem.

 

I hovedsak merkes rømningsveiene i et bygg på to måter, enten med bare skilt eller med et komplett ledesystem. Hvilke bygg som skal ha hva fremkommer av overnevnte lovverk. Der det kun er krav til skilt skal disse plasseres slik at de er synlige i hele rømningsveien og markerer rømningsdører og retningsendringer.

 

Et komplett etterlysende ledesystem består i tillegg til skilt av lavtsittende ledelinjer i ulike varianter, samt noe merking på mellomhøyt nivå (dørhåndtak, vertikaler opp langs dør mm.). Ved bortfall av lys vil en i flere timer ha oversikt over hva som er rømningsveier og som fører til trygt sted. Det lavtsittende systemet sørger også for at rømningsveien er synlig med røyk i lokalene.

 

NS 3926:2009 er gjeldenende norsk standard som beskriver ledesystem og ivaretar anbefalinger i VTEK om lavtsittende ledesystemer. Her fremkommer også krav til dokumentasjon av de installerte systemene.

 

Et etterlysende ledesystem gir betydelige besparelser på investerings-, drift og vedlikeholdskostnader sammenlignet med elektriskbaserte. Særlig drift og vedlikeholdskostnadene er meget lave sammenlignet med alternative løsninger.
Ønsker du mer info ta kontakt med oss.

Sikkerhet Service AS

Besøksadresse-

9476 BORKENES

Bergsvegen 75

Tlf. 0047 9902 9505

firmapost@sikkerhetservice.no