Brann Seksjonering

 

Basert på resultatene av risiko- og sårbarhetsanalyse skal det treffes tiltak slik at brann ikke spres gjennom dører og kanaler eller rør- og kabelgjennomføringer (jf. TEK §7-24, jf. FEA-F § 25).

Trappeløp/korridorer

Trappeløp skal være egen branncelle og dørene skal kunne åpnes i rømningsretning.

For å kunne oppdage personell, brann og røyk anbefales det å montere klassifisert dør med vindu.

Rom for høyspenningsanlegg

Skal være egen branncelle, og dører skal være utadslående, selvlukkende og utstyrt med panikkbeslag/nødåpner, (jf. TEK § 7-27, jf. FEA-F § 25)

Det anbefales også at dører som fører ut i det fri er selvlukkende for å unngå at uvedkommende uforvarende tar seg inn i rom for høyspenningsanlegg.

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle må føre direkte til sikkert sted eller til korridor/sluse med adgang til minst to uavhengige rømningsveier.

§ 7-27 fig. 7 Branncelle med utgang til to uavhengige rømningsveier

 
 

Sikkerhet Service AS benytter godkjent produkter.

Ta gjerne kontakt med  Sikkerhet Service AS på 99 02 95 05 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for en hyggelig og uforpliktende prat.