• 19.jpg
 • tetting2.jpg
 • tetting3.jpg
 • tetting4.jpg
 • tetting5.jpg
 • tetting7.jpg
 • tetting8.jpg
 • tetting9.jpg
 • tetting10.jpg
 • tetting13.jpg
 • tetting14.jpg
 • tetting15.jpg
 • tetting18.jpg
 • tettting1.jpg
Smaller Default Larger

 

 Branntetting

Branntetting er i hovedsak å forhindre brann- og røykspredning fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Det stilles krav om at kabler, rør, ventilasjonskanaler osv. som føres gjennom en branncelle- eller seksjoneringsvegg/dekke ikke skal svekke brannmotstanden.
Sikkerhet Service As presenterer her noen av de mest brukte produktene vi benytter.

 

Protecta FR Akryl er den vanligste brannklassifiserte fugemassen.Dette skyldes at den er utviklet og testet med formål om at én fugemasse kan benyttes på alle branntettinger, med noen få unntak.

 Protecta EX Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse for bruk til tetting av tekniske gjennomføringer.

 
   
   

 

 

Egenskaper

 • Klassifisert i vegger og dekker av betong, mur, gips etc.

 • Kan benyttes for kabel, kabler i bunt, kabelbroer, stålrør, kobberrrør, ventilasjonskanaler og plastrør.

 • Enkel å påføre med pen overflate.

 • Mekanisk motstandsdyktig dog ikke bærende uten armering.

 • Ingen grunning nødvendig for påføring mot de fleste materialer, metall må beskyttes mot rustdannelse.

 • Passer til de fleste overflater, inkludert betong, tegl, leca, stål, plast etc. men ikke egnet til montasje av dører eller i andre konstruksjoner med mye bevegelse.

 • Herder under en time

 • Brannmotstand i henhold til testede verdier oppnås når massen er ferdig uttørket (inntil en måned).

 • Nesten ubegrenset lagringstid.

   

Viktig Info 

Hulldekker må branntettes på to sider dette for å for hindre spredning av 
ild,gass og røykutvikkling i dekkes kanaler, til sidenpåliggende branncelller og rom

 

Vegger

Veggkonstruksjoner skal tilfredstille de funksjonskrav til regelverket som settes til disse
Ved branntetting av vegger må gips vegger ha en to-sidig tetting dette for å oppretholde gips veggens branntekniske krav samt Lyd.
Vegger av Mur og betong er kravet en-sidig tetting og leca vegger tettes på den siden de er pusset for å oppretholde de branntekniske kravene.
             

Fuger

Brannfuging gjøres  for å forhindre spredning av brann,røyk og gass gjennom fuger og åpninger i Lyd og brannklassifiserte vegger og dekker.
det fuges mellom vegg/tak/gulv i dekker, leca vegger, gips vegger og betong spalter samt rundt tekniske gjennomføringer. 
      

Dokumentasjonen er omfattende, med rapportlister, merkelapper og tegninger påført tettingen identitetsnummer, slik at det er meget enkelt å finne igjen, kontrollere, og finne produktvalg i hver enkelt gjennomføring, som er svært gunstig i bygg med kanskje flere tusen gjennomføringer.

Vi har  innarbeidet solide systemer for Digital dokumentasjon og kvalitetssikring.Dette er svært nyttig for oppdragsgivere også for oss som administrere vårt arbeid . Denne digitale dokumentasjonen er også svært nyttig for fremtidig bruk. Vi har både kopier digitalt og papir utgave.

Vi har egene systemer som ivaretar helse,miljø og sikkerhet.
Lar du oss gjøre jobben får du ingen ubehagelige overraskelser underveis


kontakt oss før du setter i gang med anbudsrunden.

Ønsker du mer info ta kontakt med oss.

 

Sikkerhet Service AS

Besøksadresse-

9476 BORKENES

Bergsvegen 75

Tlf. 0047 9902 9505

firmapost@sikkerhetservice.no