• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
Smaller Default Larger

 

ISOLERING AV KANALER

 

 

Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger. Man velger å isolere for å ivareta termiske-, lydmessige- eller brannmessige hensyn ved anlegget. Som oftest er det en kombinasjon av disse som ligger til grunn for isoleringen.
 
Termisk
Termisk isolering av ventilasjonskanaler dreier seg i hovedtrekk om å:
  • oppnå god varmeøkonomi ved å begrense varmetapet.
  • oppnå en spesifikk utløpstemperatur for ventilasjonsluften.
  • hindre kondens på enten innsiden eller utsiden av kanalen.
Oppvarmingskostnadene reduseres ved å forhindre at den tilførte varmen i ventilasjonslufta, overføres til uoppvarmede omgivelser.Dersom kanalene er plassert i kalde omgivelser, eksempelvis på et kaldt loft, hvor temperaturen er betydelig lavere enn ventilasjonslufta, er det fare for kondens på innsiden av kanalene. Dette kan forhindres ved å isolere kanalen utvendig. I dette tilfellet vil kanalveggen være diffusjonssperren og man kan derfor isolere utvendig med et diffusjonsåpent materiale av mineralull. 
 

Det samme gjelder også for isolering av kanaler, mellom aggregat og ventil, som bringer underkjølt luft frem til rommene.Vi har  innarbeidet solide systemer for Digital dokumentasjon og kvalitetssikring.Dette er svært nyttig for oppdragsgivere også for oss som administrere vårt arbeid . Denne digitale dokumentasjonen er også svært nyttig for fremtidig bruk. Vi har både kopier digitalt og papir utgave.
 

Vi har egene systemer som ivaretar helse,miljø og sikkerhet.
 
Lar du oss gjøre jobben får du ingen ubehagelige overraskelser underveis
Sikkerhet Service AS benytter godkjent produkter.
Ta gjerne kontakt med  Sikkerhet Service AS på 99 02 95 05 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for en hyggelig og uforpliktende prat.

Sikkerhet Service AS

Besøksadresse-

9476 BORKENES

Bergsvegen 75

Tlf. 0047 9902 9505

firmapost@sikkerhetservice.no